تندرستی یعنی چه؟

سلامتی مثل آب است. وقتی هست عین خیالمان نیست. اما اگر نباشد... جان در عذاب است. سلامتی جسم یا همان تن درستی هم تا وقتی هست حواسمان به بقیه چیزها نیست. ولی وای به روزی که خدا نکرده درگیر عوارض بیماری بشویم. حالا سرماخوردگی نسبتاً سریع برطرف میشود. اما عوارض سوءتغذیه حالا حالاها با آدم می ماند. کمبود کلسیم، آهن، فسفر و ویتامین ها می تواند در رشد و کارکرد بدن تاثیرات دراز مدت بگذارد. این قضیه را بزرگ ترها خیلی بهتر می فهمند و به همین دلیل است که مادر و پدرها مدام نگران خورد و خوراک صحیح بچه ها هستند و هر روز لبنیات را (به زور هم که شده) به خورد فرزندانشان می دهند.

 

  

حالا چرا تندرست باشیم!

خیلی ساده است. آدم تندرست و سلامت هم خودش زندگی بهتری دارد و هم اطرافیانش. یعنی اگر همه تندرست باشیم، کل جامعه و دنیا جای بهتری خواهد شد.

ما و تندرستی شما!

خیلی در مورد آنچه كردهایم حرف نمی زنیم چون سالهای سال است كه سیستم و سازمان ما ضامن سلامت و بهداشت است. انواع استانداردهای رایج داخلی و خارجی را از سر گذرانده ایم و خیالمان از كیفیت كارمان تخت است. شما هم با خیال راحت به زندگیتان برسید و نگران نباشید.

 
 

هم ما سخت میگیریم هم مسئولین!

سلامتی مردم شوخی بردار نیست. دولتها طی چندین دهه گذشته با چنان قاطعیتی جلوی فعالیت كارگاههای تولیدی زیر پله ای و غیر بهداشتی را گرفته اند كه آدم خوشش میآید. از طرفی، توقع مردم هم بالا رفته و دیگر نمیشود ماست ترشیده به كسی فروخت. در این میان، خیلیها در زمینه كاری ما به این باور رسیدهاند كه محصول لبنی غیر استاندارد به هیچ دردی نمی خورد و مشتری ندارد. سال ها است قدم به قدم، این مثلث تولید، نظارت و مشتری تكانی خورده. ما هم در كنار دیگر همكارانمان، سالها است كه بی سروصدا در حال جلب اطمینان از كیفیت و نحوه كارمان هستیم. حالا زور بالای سرمان باشد یا نه، فرق چندانی نمیكند. ولی كیست كه از تایید دیگران راضی نشود.