ببخشید دیر شد!

گفتند طراحی وب‌سایت رو دست این گوساله نسپارید... ولی ما گوش ندادیم!

ما اصلاً وب سایت نمی خواستیم، ولی خیلی اصرار كرد! دلمان نیامد و حدس زدیم بلد است و حواسمان نبود كه گوساله ای بیش نیست. آخرش به هر بدبختی بود خودمان دست به كار شدیم و سایت مان را تمام كردیم! از اولش ما فقط به دنبال فضایی برای معاشرت با دوستان قدیم و جدید بودیم و امیدواریم دوستی بین سحرسان و شما از آن دوستی های عمیق، قدیمی و صمیمی شود.
پیشنهادمان این است كه در زمینه كلیك و اسكرول امساك نفرمایید.

 

حالا چی بگیم؟

وبسایت كه جای خودستایی نیست!

انگار مد شده كه مردم را بكشانی به وبسایتت و برایشان ژست بگیری! راستش ما خجالت می كشیم. درست نیست آدم قربان صدقه خودش برود. برای مردم چه فرقی می كند كه فكر كنی بهترین، برترین، اولین و بزرگترین هستی یا نه؟ مردم یا حاصل كارت را می پسندند و دوستت دارند یا هیچ. پس ما هم ترجیح می دهیم به جای بوسیدن دست خودمان، فضایی بسازیم كه همه در آن خوش باشند و نفسی تازه كنند.
البته ما كارمان را جدی گرفته ایم ولی می دانیم تصمیم گیری در مورد حاصل كارمان با ما نیست... با شما است.
اجالتاً تا اینجا تشریف دارید خوش باشید. در صفحات گشتی بزنید، انیمیشنی ببینید، مطلبی بخوانید، با محصولاتمان آشنا شوید. لازم نیست كاری بكنید... فقط خوش باشید.